Fasta priser

Större entreprenader

Typ Flerbostadshusprojekt 
-Offerteras 

Större privata projekt

Typ en & tvåbostadshus

-16.000kr ex. moms 


Enklare privata projet

Typ mindre byggnader/ tillbyggnader

11.000kr ex. moms 


Fast timdebitering

Vid löpande uppdrag

925kr/tim ex. moms 

Gäller innom Stockholm kommun, utanför kommungräns tillkommer resekostnader
Varje projekt bedöms inviduellt för att se vilken kostnadskass de tillhör

Tjänster

Det som krävs från myndigheter  i min roll som KA är


 • Förslag till Kontrollplan som sen i samråd med byggnadsnämnden ev. justeras

 • Medverkan vid tekniskt samråd med BN
  Onlinemöte eller på plats 

 • Minst ett kontrollbesök där jag granskar byggnationen på plats vilket dokumenteras till Kontrollplan

 • Medverka vid BNs kontrollbesök under byggnationen samt följa upp så att Entreprenören kommit in med rätt kontrolldokument till det tillfället

 • Lämna utlåtande som underlag till slutbesked samt intyga kontrollplanen

 • Närvara vid slutsamråd på plats


Det som jag ser som självklart i min roll 


 • Ansvarstagandet för att alla de nödvändig dokumenten till kommunen kommer in i god tid och att vara i direkt kommunikation med och mellan kommun och beställarpart i dessa frågor

 • Ge er den information ni behöver om vilka dokument som ska lämnas in samt när och hur

 • Uppföljning av eventuella dokument som ej levererats trots min efterfrågan  så att ingen står förvånad över att inte allt är i sin ordning i ett kritiskt läge.

 • Vid mina besök och generellt ge och dela den kunskap och erfarenhet jag har för att hjälpa er säkra kvalitet och förbättra produktionsutförande.


 


Vad jag kan erbjuda utanför eller som komplement till mitt KA uppdrag är


 • Mallar, upplägg och anvisningar för ett smidigt och givande egenkontrollarbete för entreprenörer

 • Utökat antal platsbesök för kvalitetssäkring i produktion

 • Granskning och rådgivning för projektutförande. Arbetsplatsdisposition, tidplaner, kalkyler, logistikupplägg och likande

 • Översyn av KMA- arbete och rådgivning i arbetsmetoder för att få ekonom och arbetsmiljö att funka. Att uppfylla förväntningar och undvika nedslag från arbetsmiljöverket och fackförbund vid eventuella besök

 • Byggnadsteknisk konsultation för ev. konstruktionslösningar som måste lösas på plats

 • Byggnadstekniska detaljer som styrs av AMA eller branschorganisationers anvisningar för att säkra ett fackmannamässigt utförande.  Kan vara typ vilken taksäkerhet som krävs, hur våtrumsvägg ska byggas, hur rum brand/ akustik tätas eller likande.

 • Konsultation med inköp av UE, kontraktsskrivning och AB relaterade frågor