Erfarenheter

Gymnasieexaminerad från Bygg & anläggningslinjen på Polhemsskolan i Gävle

Arbetsam som yrkessnickare fram till 2012

Utbildad byggnadsingenjör, erfaren inom projektledning, projekteringsledning, inköp och kalkyl

Idag verksam som kontrollansvarig och byggnadskonsult inom eget aktiebolag.

2021-Idag

Kontrollansvarig

Kontrollansvar och byggnadskonsultation åt diverse byggherrar. 

2020

Kontrollansvarig

Kontrollansvar och byggnadskonsultation vin nyproduktion parhus och flerbostadshus

Beställare: A-arkiteker

Beställarens byggledning: Splendit - Luka Idzanovic

Uppdragsgivare : Viktor Källberg Kontrollansvariag & Byggnadskonsult AB

2019-2020

Platschef

Totalentreprenad. Nyproduktion 18st radhus

Beställare: FB bostad

Beställarens byggledning: FB Bostad –Andreas Ask

Uppdragsgivare : Lövdalens Bygg AB

Projekt ca. Skr. 20miljoner

2019-2020

Platschef

Totalentreprenad. Nyproduktion 18st radhus

Beställare: FB bostad

Beställarens byggledning: FB Bostad –Andreas Ask

Uppdragsgivare : Lövdalens Bygg AB

Projekt ca. Skr. 20miljoner

2018-2019

Kalkylansvarig

Kalkyl & företagsutveckling

Internt kalkylarbete samt utveckling av företag i ambitionen att arbeta med större entreprenader än tidigare

Uppdragsgivare : Lövdalens Bygg AB

Projekts ca Skr. 70-200miljoner

2018

Platschef

Totalentreprenad. Kontorsanpassning 5770m2

Beställare:Hufvudstaden

Beställarens byggledning: Funktionskompaniet AB – Gunnar Helgesson

Projekt ca. Skr. 8 miljoner

Uppdragsgivare : Lövdalens Bygg AB

2017

Platschef

Generalentreprenad, ROT av vindsvåning

Beställare: Lägenhetsinnehavare Beställarens byggledning: HEROB AB - Håkan Erson

Uppdragsgivare : Lövdalens Bygg AB

Projekt ca. Skr. 2 miljoner

2016-2017

Platschef

Totalentreprenad. Påbyggnad samt renovering

Hyresgäst/beställare : BRF Täppan

Beställarens byggledning:

Funktionskompaniet – Per Bergstrand Uppdragsgivare : Lövdalens Bygg AB

Projekt ca. Skr. 120miljoner

2015

Platschef

Totalentreprenad. Renovering/ombyggnad av lokal KFUM, Kv. Rosenbusken 22

Hyresgäst/beställare: KFUK-KFUM Central

Beställarens byggledning:

Funktionskompaniet AB – Gunnar Helgesson

Uppdragsgivare : Lövdalens Bygg AB

Projekt ca. Skr. 6miljoner

Kunskapsområden

Kontrollansvar

Allmänna bestämmelser

Byggnadsteknik 

Projektplanering 

Kalkyl & inköp 


Åtaganden i projekt

Kontrollansvarig, Byggnadskonsultation

med garantiärenden, entreprenadjuridik, div. problemlösning

Åtaganden i projekt

Kontrollansvarig för 4st etapper

i projektet. Byggnadskonsultation

med garantiärenden,

entreprenadjuridik, div. problemlösning

Åtaganden i projekt

 • Kalkyl 100%
 • Projekteringsledning 100%
 • Inköp 100%
 • Produktionsansvar 100%
 • Kundrelation 100%

Åtaganden i projekt

 • Kalkyl 100%
 • Projekteringsledning 100%
 • Inköp 100%
 • Produktionsansvar 100%
 • Kundrelation 100%

Åtaganden i projekt

 • Kalkyl 100%
 • Marknadsanalys 100%
 • Kundrelation 75%
 • Försäljning 100%

Åtaganden i projekt

 • Kalkyl 20%
 • Projekteringsledning 100%
 • Inköp 100%
 • Produktionsansvar 100%
 • Beställare & kundrelation 100%

Åtaganden i projekt

 • Kalkyl 100%
 • Projekteringsledning 100%
 • Inköp 100%
 • Produktionsansvar 100%
 • Beställare & kundrelation 100%

Åtaganden i projekt

 • Kalkyl 50%
 • Projekteringsledning 80%
 • Inköp 50%
 • Produktionsledning 100%
 • Beställare & kundrelation 50%

Åtaganden i projekt

 • Kalkyl 20%
 • Projekteringsledning 30%
 • Inköp 20%
 • Produktionsledning 100%
 • Beställare & kundrelation 50%


Utbildning

2014-2016

Yrkeshögskola

Nackademin Yrkeshögskola

Bygg/ anläggningsingenjör

2019-2020

Certifiering

Certifiering kontrollansvarig behörighet K

Utbildning från byggutbildarna

Certifieringsorgan RISE


Utbildningar & kurser

Relevanta utbildnignar, certifikat och kurser

 • Heta arbeten
 • BAS-P & BAS-U
 • Fuktsäkerhet
 • Entreprenadjuridik